OFERTA

Fizjoterapia ortopedyczna

ma za zadanie zniwelować negatywne skutki zaburzeń narządu ruchu wywołane różnego rodzaju czynnikami.

Fizjoterapia pourazowa

jest to terapia mająca na celu przywrócenie sprawności ruchowej utraconej w wyniku urazu lub kontuzji.

Trening medyczny

jest metodą indywidualnego treningu fizycznego dla osób z różnymi dolegliwościami zdrowotnymi.

Terapia manualna

jest metodą leczniczo-diagnostyczną polegającą na wspomaganiu leczenia schorzeń narządu ruchu.

Rehabilitacja sportowa

ma za zadanie zapewnić sportowcom bezpieczny powrót do pełnej formy sportowej po kontuzji lub urazie.

Kinesiotaping

jest metodą uzupełnienia procesu rehabilitacji. Może pełnić rolę drenażu limfatycznego lub wspomagać pracę mięśni.