FIZJOTERAPIA SPORTOWA

 
Sportowcy w wyniku bardzo dużych obciążeń i niewielkiej ilości czasu  na regenerację są narażeni na różnego rodzaju kontuzje i urazy. Do najczęstszych zalicza się takie jak: zerwanie więzadła, uszkodzenie łąkotki naderwanie czy przeciążenie mięśnia. 

Fizjoterapia sportowa ma za zadanie przeprowadzić zawodnika przez cały proces rehabilitacji, tzn. od pierwszego dnia urazu/kontuzji aż do jego powrotu do pełnej aktywności sportowej, np. rozegranie meczu, czy udział w ważnych zawodach. 

Głównym celem fizjoterapii sportowej jest:

  • entezopatie i tendinopatie ścięgien
  • przywrócenie pełnej sprawności narządu ruchu (poprawa ROM, siły mięśniowej, szybkości, mocy czy wytrzymałości)
  • zniwelowanie powstałego w wyniku urazu dysbalansu mięśniowego
  • powrót do aktywności fizycznej (np. bieganie; elementy treningu bez współzawodnictwa)
  • przywrócenie prawidłowych wzorców ruchowych charakterystycznych dla uprawianej dyscypliny
  • odzyskanie pewności siebie i walka z kinezjofobią
  • powrót do sportu i rywalizacji
  • prewencja kolejnych urazów