FIZJOTERAPIA ORTOPEDYCZNA

 

Fizjoterapia ortopedyczna polega na przywróceniu prawidłowej lub możliwie zbliżonej do prawidłowej funkcji narządu ruchu, w wyniku wrodzonych lub nabytych zmian układu mięśniowo-szkieletowego. 

Proces usprawniania pacjenta zależy od metody leczenia, ustalonej przez lekarza prowadzącego we współpracy z fizjoterapeutą. W przypadku leczenia operacyjnego rehabilitacja ma na celu przygotować pacjenta do zabiegu, poprzez wzmacnianie osłabionych mięśni, poprawę zakresu ruchomości stawów i poprawę ogólnej kondycji fizycznej.  Dzięki czemu łatwiej przejdzie okres pooperacyjny. Jeżeli pacjent nie wymaga leczenia operacyjnego, wówczas zastosowanie mają metody zachowawcze. W tym przypadku rehabilitacja skupia się na niwelowaniu dolegliwości bólowych, wzmocnieniu mięśni, przywróceniu w jak największym stopniu ogólnej sprawności fizycznej pacjenta, a co za tym idzie poprawie jakości jego życia. 

Najczęstsze wskazania do fizjoterapii ortopedycznej:

  • złamania
  • amputacje
  • rekonstrukcje więzadeł
  • unieruchomienie
  • wady wrodzone i rozwojowe narządu ruchu
  • wady związane ze starzeniem się narządu ruchu
  • następstwa urazów,
  • choroby zwyrodnieniowej stawów
  • stany po operacjach naprawczych narządu ruchu (np. endoprotezy)